پهنای باند اتحادیه های شهریار

portfolio
portfolio
Project Info
  • Category: اینترنت
Project Details

با توجه به کیفیت سرویس و لطف پروردگار توانستیم کلیه اتحادیه های شهریار مستقر در ساختمان اصناف را به سرویس اینترنت مجهز نمائیم. با توجه به حجم مشترکین و میزان پهنای باند درخواستی لینک اختصاصی برای مشترک نصب و راه اندازی گردید .

More Project Details

با توجه به کیفیت سرویس و لطف پروردگار توانستیم کلیه اتحادیه های شهریار مستقر در ساختمان اصناف را به سرویس اینترنت مجهز نمائیم.

با توجه به حجم مشترکین و میزان پهنای باند درخواستی لینک اختصاصی برای مشترک نصب و راه اندازی گردید .

عبارت خودرا وارد کنید

ورود کاربران اینترنت ورود کاربران هاستینگ ورود کاربران پیامک جشنواره ها گیم سرور ها