جهت تردد در برخی سازمان های عظیم دارای پرسنل انبوه این سیستم مکانیزاسیون سهولت مراجعات و ثبت اطلاعات کارمندان یک سازمان را در هنگام ورود و خروج میسر می سازد.
از امکانات منحصر به فرد این سیستم میتوان به الگوریتم های پردازشی اختصاصی شرکت مهندسین پیشبرد ارتباطات لسان اشاره نمود تا از طریق پردازش تصویر چهره امکان تشخیص دقیق ۲۵۰ چهره در هر فریم از تصویر را اشاره کرد که برای تشخیص هر فرد از ۳۲ المان منحصر به فرد بکار گرفته می شود.