این زیر سیستم امکان برقراری تماس با لیستی از شماره ها و اعلام پیغام های خاصی از قبیل بدهی قبوض، وام ها و مناسبتهای خاص را فراهم میکند همچنین از طریق این زیر سیستم میتوان پیامک صوتی خود را در قالب تماس تلفنی به صورت هوشمند به مخاطب های خود ارسال کنید.